Професорсько-викладацький склад кафедри

ВЕНГЕР ІГОР КАСЯНОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - доктор медичних наук

Вчене звання - професор

E-mail - vengerik@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ВАЙДА АНДРІЙ РОМАНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

Вчене звання - доцент

E-mail - vayda@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОСТІВ СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада - професор

Науковий ступінь - доктор медичних наук

Вчене звання - професор

E-mail - kostivsj@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛЕКАН РОМАН ЙОСИПОВИЧ

Посада - професор

Науковий ступінь - доктор медичних наук

Вчене звання - професор

E-mail - lekan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГЕРАСИМЮК НАЗАР ІЛЛІЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

E-mail - herasymyuk_n@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛОЙКО ІГОР ІГОРОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

Е-mail - loikoii@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

РОМАНЮК ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

E-mail - romaniuk_tv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГУСАК МИХАЙЛО ОЛЕГОВИЧ

Посада - асистент

Науковий ступінь - магістр медичної освіти

E-mail - husak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СЕЛЬСЬКИЙ БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - selskyi_bp@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ХВАЛИБОГА ДИМИТРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail – hvalyboga@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

КОВАЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - kovalskyi@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ДОБРЯНСЬКИЙ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ

Посада – аспірант

E-mail - dobrianskyi@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

КОВАЛЬ ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - kovaloss@tdmu.edu.ua