Основними науковими напрямками наукової роботи кафедри хірургії № 2 є вивчення особливостей перебігу та підходів до лікування патології артерій та вен.

Співробітники кафедри беруть участь у міжвузвській науково-дослідній роботі спільно із Буковинським державним медичним університетом по темі: «Попередження розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорто-стегно-підколінного сегменту в умовах хронічної критичної ішемії при проведенні реваскуляризуючих операцій».

Співробітники кафедри хірургії № 2 у 2016-2018 рр. брали участь у міжкафедральній науково-дослідній роботі «Ускладнені форми хронічної венозної недостатності» державна реєстрація № 0110U003643.

З 2018 р. по даний час на кафедрі виконується міжкафедральна ініціативна науково-дослідна робота «Тромбози глибоких вен: профілактика, діагностика, лікування» № державної реєстрації 0119U002806.

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових форумах, конференціях, майстер-класах та з’їздах профільних спеціалістів в Україні та за її межами.

В 2019 р. проф. Венгер І.К. та проф. Костів С.Я. брали участь та доповідали на з’їзді хірургів України

Співробітники кафедри активно приймають участь у засідання асоціації хірургів Тернопілля

Здобувачі під керівництвом наукових наставників проводять доповіді на конференціях.

Проф. Венгер І.К. та проф. Костів С.Я. - доповідачі на з’їзді хірургів України (2019 рік)

Проф. Венгер І.К., проф. Костів С.Я,. аспіранти Гусак М.О., Хвалибога Д.В. - учасники конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2019 рік)

На кафедрі хірургії №2 проводяться наукові дослідження по вивченню змін системи гемостазу у хірургічних хворих в периопераційному періоді. Вивчаються інтраопераційні зміни згортальної, фібринолітичної та агрегантної систем крові у оперованих хворих. Основна мета досліджень – розробити оптимальні способи тромбопрофілактики при хірургічних оперативних втручаннях. Розробляються методи діагностики тромбогенності, як у післяопераційних пацієнтів, так і у пацієнтів із тромбозом глибоких венозних магістралей. Вказані дослідження дають можливість розробити і впровадити в клінічну практику лікувальну тактику та провести вибір об’єму хірургічної допомоги.

Проводиться розробка патогенетично обгрунтованої системи профілактики та лікування ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому у пацієнтів із облітеруючими захворюваннями аорти та артерій нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії. Розробляють тактичні підходи та методи оперативного втручання у складі реваскуляризуючої операції у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому.

Розробляються підходи до етапності хірургічного лікування поєднаного стенотично/оклюзійного процесу екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок.

На кафедрі з часу заснування захищена 1 докторська дисертація на тему «Післяопераційні венозні тромбози: профілактика, діагностика, лікування» (Костів С.Я.), 1 кандидатська дисертація на тему «Фактори ризику післяопераційного тромбозу – профілактика, діагностика, лікування» (Ненашко І.А.).

За результатами досліджень протягом останній 5 років опубліковано понад 20 статей, 31 теза, в тому числі 4 – за кордоном, отримано 5 актів впроваджень та 9 патентів на корисну модель.

На кафедрі виконуються 4 науково-дослідні роботи на здобуття наукового ступеня «доктор філософії»:

Гусак М.О. – Ускладнення віддаленого періоду після реваскуляризації аорто/клубово-стегнового сегменту

Хвалибога Д.В. – Післяопераційні венозні тромбози: профілактика, діагностика, лікування

Ковальський Д.В. – Ендоваскулярна ангіопластика стено-оклюзійного ураження інфраінгвінального артеріального русла.

Добрянський Т.О. – Реперфузійно-реоксигенаційний синдром після в умовах реконструкції магістральних артерій при супутній ІХС.

Засідання асоціації хірургів Тернопілля під головуванням доц. Гусака О.М., проф. Венгера І.К, проф. Дзюбановського І.Я. (2018 рік)

Доценти Вайда А.Р., Костів С.Я. та магістант Буднік Д.Ю. - учасники конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2017 рік)

Співробітники кафедри приймали участь у наступних заходах:

  • Міжнародний з’їзд флебологів, м. Краків, Польща

  • Міжнародному міждисциплінарному східноєвропейському форумі «Advancing antithrombotic care of high-risk CV patients», м. Київ

  • Науково-практична конференція "Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих"

  • XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»

  • V з'їзд колопроктологів України

  • Науковому симпозіумі з міжнародною участю «Значення та проблеми ендоваскулярної найрорентгенхірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку»

  • І міжнародному конгресі по тромбозу і гемостазу, м. Одеса

У червні 2019 року проф. Костів С.Я брав участь у Міжнародному форумі «Thrombosis manegment», м.Барселона, Іспанія

Проф. Костів С.Я. доповідає на І міжнародному конгресі по тромбозу і гемостазу у м. Одеса (2020 рік)


Проф. Костів С.Я - учасник Міжнародного форуму «Thrombosis manegment», м. Барселона, Іспанія (2019 рік)

Результатом останніх наукових напрацювань кафедри стали наступні інформаційні листи МОЗ України, що вже сьогодні впроваджуються в практику закладів охорони здоров"я:

  • Поетапна реваскуляризація магістрального артеріального русла нижніх кінцівок в системі попередження та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реконструкції аорто/клубово-стегнової зони у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок.

  • Комплексна система попередження та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації магістрального артеріального русла нижніх кінцівок в умовах декомпенсованого метаболічного ацидозу та хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок.