Основними науковими напрямками наукової роботи кафедри хірургії № 2 є вивчення особливостей перебігу та підходів до лікування патології артерій та вен.

Співробітники кафедри беруть участь у міжвузвській науково-дослідній роботі спільно із Буковинським державним медичним університетом по темі: «Попередження розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорто-стегно-підколінного сегменту в умовах хронічної критичної ішемії при проведенні реваскуляризуючих операцій».

Співробітники кафедри хірургії № 2 у 2016-2018 рр. брали участь у міжкафедральній науково-дослідній роботі «Ускладнені форми хронічної венозної недостатності» державна реєстрація № 0110U003643.

З 2018 р. на кафедрі виконується міжкафедральна ініціативна науково-дослідна робота «Тромбози глибоких вен: профілактика, діагностика, лікування» № державної реєстрації 0119U002806.

Проф. Венгер І.К. та проф. Костів С.Я. - доповідачі на з’їзді хірургів України (2018 рік)

На кафедрі хірургії №2 проводяться наукові дослідження по вивченню змін системи гемостазу у хірургічних хворих в периопераційному періоді. Вивчаються інтраопераційні зміни згортальної, фібринолітичної та агрегантної систем крові у оперованих хворих. Основна мета досліджень – розробити оптимальні способи тромбопрофілактики при хірургічних оперативних втручаннях. Розробляються методи діагностики тромбогенності, як у післяопераційних пацієнтів, так і у пацієнтів із тромбозом глибоких венозних магістралей. Вказані дослідження дають можливість розробити і впровадити в клінічну практику лікувальну тактику та провести вибір об’єму хірургічної допомоги.

Проводиться розробка патогенетично обгрунтованої системи профілактики та лікування ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому у пацієнтів із облітеруючими захворюваннями аорти та артерій нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії. Розробляють тактичні підходи та методи оперативного втручання у складі реваскуляризуючої операції у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому.

Розробляються підходи до етапності хірургічного лікування поєднаного стенотично/оклюзійного процесу екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок.

Проф. Венгер І.К., проф. Костів С.Я,. аспіранти Гусак М.О., Хвалибога Д.В. - учасники конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2019 рік)

На кафедрі з 2015 року захищена 1 докторська дисертація на тему «Післяопераційні венозні тромбози: профілактика, діагностика, лікування» (Костів С.Я.), 1 кандидатська дисертація на тему «Фактори ризику післяопераційного тромбозу – профілактика, діагностика, лікування» (Ненашко І.А.).

За результатами досліджень протягом останній 5 років опубліковано понад 20 статей, 31 теза, в тому числі 4 – за кордоном, отримано 5 актів впроваджень та 9 патентів на корисну модель.

На кафедрі виконуються 4 науково-дослідні роботи на здобуття наукового ступеня «доктор філософії»:

Гусак М.О. – Ускладнення віддаленого періоду після реваскуляризації аорто/клубово-стегнового сегменту

Хвалибога Д.В. – Післяопераційні венозні тромбози: профілактика, діагностика, лікування

Ковальський Д.В. – Ендоваскулярна ангіопластика стено-оклюзійного ураження інфраінгвінального артеріального русла.

Добрянський Т.О. – Реперфузійно-реоксигенаційний синдром після в умовах реконструкції магістральних артерій при супутній ІХС.

Засідання асоціації хірургів Тернопілля під головуванням доц. Гусака О.М., проф. Венгера І.К, проф. Дзюбановського І.Я. (2019 рік)

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових форумах, конференціях, майстер-класах та з’їздах профільних спеціалістів в Україні та за її межами.

В 2018 р. проф. Венгер І.К. та проф. Костів С.Я. брали участь та доповідали на з’їзді хірургів України

Співробітники кафедри активно приймають участь у засідання асоціації хірургів Тернопілля

Здобувачі під керівництвом наукових наставників проводять доповіді на конференціях.

Доценти Вайда А.Р., Костів С.Я. та магістант Буднік Д.Ю. - учасники конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2017 рік)

Співробітники кафедри приймали участь у наступних заходах:

Міжнародний з’їзд флебологів, м. Краків, Польща

Міжнародному міждисциплінарному східноєвропейському форумі «Advancing antithrombotic care of high-risk CV patients», м. Київ

Науково-практична конференція "Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих"

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»

V з'їзд колопроктологів України

Науковому симпозіумі з міжнародною участю «Значення та проблеми ендоваскулярної найрорентгенхірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку»

У червні 2019 року проф. Костів С.Я брав участь у Міжнародному форумі «Thrombosis manegment», м.Барселона, Іспанія

Проф. Костів С.Я - учасник Міжнародного форуму «Thrombosis manegment», м. Барселона, Іспанія (2019 рік)