На кафедрі проводяться наукові дослідження по вивченню особливостей системи гемостазу, методу тромбопрофілактики при хірургічних втручаннях у пацієнтів із плановою та ургентною патологією. Проводиться наукове дослідження по створенню патогенетично обгрунтованого комплексу попередження реперфузійного синдрому при реконструктивних операціях на магістральних артерій в умовах хронічної критичної ішемії. Здійснюється наукове обгрунтування проведення реконструктивних операцій при багатоповерхових реконструктивних операціях у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорти та магістральних артерій в умовах хронічної критичної ішемії. Розробляються способи корекції клапанного апарату глибокої венозної системи при хірургічному лікуванні післятромбофлебітичного синдрому в умовах хронічної венозної недостатності ІІ-ІІІ ступеню.

На базі судинного відділення проводяться операції на магістральних артеріях нижніх кінцівок, серед яких реконструктивно-відновні оперативні втручання на аорті, аорто-стегновому та стегно-підколінному сегменті при їх атеросклеротичному ураженні. При цьому застосовується ряд операцій та методів, що удосконалюють саме оперативне втручання та попереджують розвиток раннього тромбозу сегмента реконструкції. Основні розробки впроваджені у практику судинної хірургії проф. Венгером І.К., доц. Вайдою А.Р.. Виконуються багатоповерхові реконструкції на аорті та магістральних артеріях нижніх кінцівок. Особлива увага надається аневризмам черевного відділу аорти, оперативному втручанні при їх рошаруванні з етою попередження розриву, а також невідкладному хірургічному втручанні при розриві аневризми аорти.

З метою попередження розвитку ішемічного інсульту проводяться відновні операції на екстракраніальних артеріях при атеросклеротичних стенозах.

На базі відділення судинної хірургії проводиться розробка шляхів профілактики розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою та ургентною хірургічною патологією, діагностичного алгоритму раннього виявлен ня післяопераційного венозного тромбозу. Проводиться розробка та вдосконалення оперативних втручань для профілактики тромбоемболічних ускладнень при тромботичному процесі в поверхневих та глибоких венах системи нижньої порожнистої вени.

Протягом поточного року співробітники кафедри брали участь в роботі наукових форумів. В тому числі:

Науково-практична конференція "Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих"

Підсумкова LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»

Доценти Вайда А.Р., Костів С.Я. та магістант Буднік Д.Ю (конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»)

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»

IV з'їзд колопроктологів України

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Значення та проблеми ендоваскулярної найрорентгенхірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку»

Канд. мед. наук Романюк Т.В. на майстер-класі з ендоваскулярної хірургії в НІССХ імені М. Амосова

На даний час на базі кафедри не проводяться конференції, конгреси та науково-практичні семінари. Слідкуйте за оновленням інформації на даній сторінці та на сайті університету в розділі "наукові форуми".