На кафедрі проводяться наукові дослідження по вивченню особливостей системи гемостазу у хірургічних хворих. Вивчаються інтраопераційні зміни згортальної, фібринолітичної та агрегантної систем крові у оперованих хворих. Основна мета досліджень – розробити оптимальні способи тромбопрофілактики при хірургічних оперативних втручаннях. Розробляються методи діагностики тромбогенності як у післяопераційних пацієнтів, так і у пацієнтів із флеботромбозом і тромбозом глибоких венозних магістралей. Вказані дослідження дають можливість розробляти лікувальну тактику та провести вибір обєму хірургічної допомоги.

Проводиться наукове дослідження пацієнтів із облітеруючим атеросклерозом артеріального русла нижніх кінцівок, ХАН ІІІА-Б – ІV ст. і високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому. Розробляється патогенетично обгрунтована система профілактики та лікування ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому. Розробляють тактичні підходи та методи оперативного втручання у складі реваскуляризуючої операції у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому.

Здійснюється наукове обгрунтування до хірургічного лікування поєднаного стенотично/оклюзійного процесу екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок. Особливу увагу приділяємо пацієнтам із високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому.

Розробляються методи корекції венозної недостатності при післятромбофлебітичному синдромові: способи пластики клапанного апарату глибокої венозної системи при хірургічному лікуванні післятромбофлебітичного синдрому в умовах хронічної венозної недостатності ІІ-ІІІ ступеню.

Протягом поточного року співробітники кафедри брали участь в роботі наукових форумів. В тому числі:

Науково-практична конференція "Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих"

Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти»

V з'їзд колопроктологів України

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Значення та проблеми ендоваскулярної найрорентгенхірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку»

На кафедрі функціонує науковий студентський гурток. Вітчизняні та іноземні студенти приймають участь в клінічному розборі пацієнтів, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських иа а міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Доценти Вайда А.Р., Костів С.Я. та магістант Буднік Д.Ю (конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2017 рік)