Костів Святослав Ярославович

Закінчив Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського у 2001р.

З 2001 по 2003 рік проходив магістратуру на кафедрі шпитальної хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

Захистив магістерську роботу на тему „Попередження синдрому обкрадання при реконструкції аорто-клубового сегмента”.

З січня 2003 р. по грудень 2003 р. працював викладачем хірургії медичного коледжу Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачовського.

З грудня 2003 року по червень 2005 року навчався у аспірантурі на кафедру шпитальної хірургії ТДМА ім. І.Я. Горбачевського.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегменту”

З вересня 2005 року по травень 2009 році працював асистентом кафедри загальної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.

З червня 2009 року асистент кафедри хірургії з анестезіологією № 2.

У червні 2013 року на проблемній комісії «Хірургія» затверджено тему докторської дисертації «Ендотеліальна дисфункція в розвитку післяопераційних тромбозів системи нижньої порожнистої вени – профілактика, діагностика, лікування».

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри хірургії з анестезіологією.

З червня 2014 року доцент кафедри загальної та малоінвазиваної хірургії.

В 2017 році захистив докторську дисертацію «Ендотеліальна дисфункція в розвитку післяопераційних тромбозів системи нижньої порожнистої вени – профілактика, діагностика, лікування».

З 2018 року - професор кафедри хірургії №2.