Вас вітає кафедра хірургії №2

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

В 2019/2020 навчальному році

Штат кафедри: 3 професора, 4 доценти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "хірургія";
  • "малоінвазивна хірургія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • стоматологічного факультету;
  • факультету іноземних студентів

за спеціальностями:

  • "медицина" (ІV курс, V курс, VІ курс);
  • "стоматологія" (ІІІ курс, ІV курс)
  • за формою навчання:
  • очна.