Вас вітає кафедра хірургії №2

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Штат кафедри: 3 професора, 4 доценти, 1 асистент, 5 аспірантів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "хірургія";

  • "малоінвазивна хірургія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • стоматологічного факультету;

  • факультету іноземних студентів

за спеціальностями:

  • "медицина" (ІV курс, V курс, VІ курс);

  • "стоматологія" (ІІІ курс, ІV курс)

  • за формою навчання:

  • очна.