Лойко Ігор Ігорович

Асистент кафедри загальної та малоінвазивної хірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У 1999 р. Лойко І. І. закінчив із золотою медаллю Українську гімназію м. Тернополя та вступив на навчання на медичний факультет ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, який закінчив у 2005 р., отримавши диплом з відзнакою.

Впродовж 2005—2008 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» на базі хірургічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». З 2008 по 2010 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №1 ТДМУ імені І. Я. Горбачевського.

Протягом 2010 року працював онкохірургом МККЛ №2 м. Тернополя.

Лойко І. І. у 2010 р. успішно атестувався як хірург другої кваліфікаційної категорії.

З грудня 2010 р. до 2013 р. І. І. Лойко – аспірант кафедри хірургії №1 ТДМУ імені І. Я. Горбачевського.

Під керівництвом члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Л.Я. Ковальчука у 2014 році завершив та успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Хірургія» на тему «Корекція гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на виразкову хворобу».

І. І. Лойко є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій, в тому числі й у закордонній періодиці; 11 з друкованих праць – у фахових медичних виданнях. Автор 7 винаходів та корисних моделей.

3 2018 року - доцент кафедри хірургії №2.

Коло наукових інтересів Лойко І.І. пов’язане з проведенням хірургічного лікування виразкової хвороби, рефлюкс-езофагіту, герніологією, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини.