Кафедра хірургії №2 створена 1 червня 2016 року, як результат реформування кафедри загальної та малоінвазивної хірургії, яка в свою чергу була створена 2 червня 2014 року на базі кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією.

У витоків кафедри (зліва направо): доц. Сморщок Ю.С., доц. Лучанко П.І., доц. Костів С.Я., доц. Вайда А.Р., доц. Грубар Ю.О., ас. Нецюк О.Г., проф. Герасимчук П.О., ас. Гданський С.М., ст.лаб. Коваль О.С., проф. Венгер І.К., проф. Ковальчук О.Л., ас. Паламарчук А.І., ас. Лойко І.І., ас. Кузів О.В., ас. Герасимюк Н.І. (2015 рік)

Від моменту заснування кафедру хірургії № 2 очолює проф. доктор мед. наук І.К. Венгер

Венгер Ігор Касянович, завідувач кафедри хірургії №2, доктор медичних наук, професор

Базою кафедри є відділення малоінвазивної хірургії, судинної хірургії та інтервенційної радіології КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня".

Протягом недовгого терміну існування кафедри штат працівників оновлювався, переформатовувався залежно від специфіки навчальних дисциплін, що викладаються.

На даний час, у 2020/2021 навчальному році, у складі кафедри працює 3 професора, 4 доцента, 1 асистент, 1 старший лаборант.

Колектив кафедри хірургії №2 (зліва направо): аспірант Хвалибога Д.В., доцент Герасимюк Н.І., доцент Лойко І.І., завідувач кафедри професор Венгер І.К., завуч кафедри доцент Вайда А.Р., професор Лекан Р.Й., асистент Романюк Т.В., старший лаборант Коваль О.С., професор Костів С.Я., аспірант Гусак М.О. (2018 рік)

На кафедрі навчаються IV, V, VI курсів факультету іноземних студентів та студенти ІІІ і IV курсу стоматологічного факультету з дисциплін "хірургія" та "малоінвазивна хірургія".

У розпорядженні кафедри є 4 учбові кімнати та комп’ютерний клас. В той же час при проведенні заняття за темою “гастрохірургія” або “торакальна хірургія” використовуються учбові кімнати відповідних відділень. Викладання предметів на кафедрі хірургії № 2 проводиться за цикловою системою та методикою «єдиного дня». Матеріали підготовки студентів до заняття, лекцій, самостійної позааудиторної роботи розміщено в університетській мережі «Інтранет» на Web-сторінці кафедри.

Співробітники кафедри є співавторами підручників «Шпитальна хірургія», що перевидана на англійські мові, «Хірургія», навчальних посібників «Венозні тромбози» та монографій "Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента", «Методи попередження тромбозу алошунта/протеза при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегменту».

Основним напрямком наукових досліджень залишається патологія магістральних судин, екстракраніальних артерій та патологія венозної системи. На сучасному етапі більше зусиль прикладається на вивчення інтраопераційних змін гемокоагуляційної, фібринолітичної та агрегаційної систем при планових та ургентних хірургічних втручаннях з метою розробки та застосування патофізіологічно обґрунтованої системи тромбопрофілактики. Розробляються методи діагностики тромбогенності післяопераційного тромбозу, варикотромбофлебіту та тромбозу глибоких венозних магістралей з метою визначення оптимальної лікувальної тактики та методів хірургічного попередження ТЕЛА.

Розробляється патофізіологічно обґрунтована система профілактики та лікування пацієнтів із облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок при високому ступені хронічної артеріальної недостатності і високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому. Одночасно розробляються методи та способи хірургічного втручання у складі реваскуляризації аорто/клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому, основною метою яких є зниження сили ударної хвилі кровяного потоку на периферичні артеріальне русло.

Наукову діяльність кафедри також спрямовано на вивчення особливостей лапароскопічного лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Наукові здобутки кафедри