Кафедра хірургії №2 була створена 1 червня 2016 року на базі кафедри загальної та малоінвазивної хірургії, яка, в свою чергу, була створена 2 червня 2014 року на базі кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти.

Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти створена 27 грудня 2010 року на базі центру малоінвазивної хірургії, відділень урології, ортопедії та травматології, ендоскопії Тернопільської університетської лікарні. Її очолює доктор медичних наук, професор О.Л. Ковальчук. На кафедрі працює 7 доцентів, 5 асистентiв, 1 ст. лаборант, 1 лаборант. Навчаються 4 клінічних ординатори.

Необхідністю створення кафедри стала зростаюча потреба у фаховій спеціалізації, пов’язаній із популяризацією малоінвазивних ендоскопічних методик не тільки в провідних клініках України, але й у районних лікарнях.

Завідувач кафедри ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти доктор медичних наук, проф. О.Л. Ковальчук

На кафедрi проходять навчання студенти, лікарі-інтерни та лікарі- курсанти двох факультетів: медичного (ІV-V курс), та факультету післядипломної освіти. Викладання проводиться українською, англійською та російською мовами.

У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання на кафедрі створено тематичні курси: ендоскопії і малоінвазивної хірургії, урології, ортопедії та травматології, які оснащені сучасною апаратурою та інструментарієм, що дає можливість проводити заняття на високому науково-методичному рівні.

Останні роки ознаменувалися бурхливим розвитком інформаційних технологій, які суттєво змінили підходи до методів викладання на кафедрі і способів подачі інформації. Матеріали підготовки до занять, лекцій, самостійної позааудиторної роботи розміщено в університетській мережі «Інтранет» на Web-сторінці кафедри, що вивело якість навчання на значно вищий рівень. Викладання предметів на медичному факультеті ведеться за цикловою системою та методикою «Єдиного дня».

Клінічною базою кафедри стає центр малоінвазивної хірургії, урологічне та ендоскопічне відділення, ортопедо-травматологічне відділення Університетської лікарні, а також ортопедо-травматологічне відділення ОКДКЛ та травматологічне відділення ТМКЛШД.

Центр малоінвазивної хірургії, який функціонує на базі відділення малоінвазивної хірургії, надає діагностично-лікувальну допомогу більше як 500 хворим на рік. У центрі виконуються ендоскопічні операції та маніпуляції, успішно розвивається невідкладна ендоскопія.

Проводиться видання першої в Україні монографії з ендохірургії “Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів” (1997 р.) та мультимедійних компакт-дисків “Лапароскопічна хірургія” (1999 р.), підручників «Невідкладні стани в хірургії» (2008 р.), «Хірургія» (2010 р.) та 2 посібників: «Перша долікарська допомога» (2008 р.), «Essential surgery» (2010 р.).

Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії була створена 1 червня 2014 року на базі відділень малоінвазивної хірургії, судинної хірургії та ортопедичного відділення КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня". Завідувачем кафедри став д.мед.н., проф. Ковальчук О.Л.

В 2014 році кафедру очолив д.мед.н., проф. Венгер Ігор Касянович, провідний західно-український науковець, судинний хірург.

На кафедрі працює 3 професори, 5 доцентів, 6 асистентів, 1 старший лаборант.

1 червня 2016 року на базі кафедри загальної та малоінвазивної хірургії створена кафедра хірургії №2 . Базою кафедри є відділення судинної хірургії та відділення малоінвазивної хірургії КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня". У складі кафедри працює професор, доктор медичних наук, 2 доценти, 4 асистенти, 1 старший лаборант.

На кафедрі ведеться викладання студентам IV, V, VI курсів факультету іноземних студентів та студентам ІІІ і IV курсу стоматологічного факультету з дисциплін "хірургія", "малоінвазивна хірургія".

Венгер Ігор Касянович, завідувач кафедри хірургії №2, доктор медичних наук, професор

Наукова робота кафедри направлена на вивчення особливостей лапароскопічного лікування найпоширеніших захорювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору, розробку та впровадження хірургічних методик лікування артеріальної та венозної судинної патології.