Клінічною базою кафедри у 2019/2020 навчальному році є відділення малоінвазивної хірургії, відділення судинної хірургії та інтервенційної радіології.

Працівниками кафедри, проф. І.К. Венгер, проф. С.Я. Костів, доц. А.Р. Вайда, у відділенні судинної хірургії виконуються оперативні втручання на інфраренальному сегменті черевної аорти при аневризмі аорти, при травмі черевної аорти та її гілок. Виконуються реконструктивні втручання на аорто/клубово-стегновому сегменті, стегно-підколінна та стегно-дистальна реваскуляризація артеріального русла нижньої кінцівки. У випадках неспроможності проведення прямої реваскуляризації здійснюються всі види непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки.

Проводиться за показанням багаторівнева реваскуляризація аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла нижніх кінцівок.

Виконуються оперативні втручання на екстракраніальних артеріях з метою запобігання ішемічних розладів головного мозку. При поєднаній оклюзії екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок проводиться одномоментна або в першу чергу каротидна ендартеректомія та реконструкція на аорто/клубово-стегнового сегмента.

Пацієнтам із периферичними формами атеросклеротичного ураження артерій гомілки та стопи проводиться рентгенендоваскулярна балонна ангіопластика та стентування.

Судинними хірургами кафедри виконується повний спектр операцій в тому числі лазерна та радіочастотна абляція вен при варикозній хворобі.

Проф. Венгер, проф. Костів С.Я., доц. Вайда А.Р. виконують складне реконструктивне втручання на судинах нижньої кінцівки (2015 рік)

Поряд з наведеним значна робота виконується у відділенні малоінвазивної хірургії. Асистентами кафедри проводиться лікування хворих на жовчно-кам’яну хворобу, гострий апендиц, грижами, діафрагмальгими грижами.. Зокрема, доц. Герасимюк Н.І. першим в Тернопільській області впровадив у практику новітній малоінвазивний метод лікування геморою – трансанальну гемороїдальну дезартеріалізацію, окрім того виконує повний спектр операційних втручань при непухлинних захворюваннях прямої кишки та перианальної ділянки, операції на ободовій та прямій кишці.

К.мед.н. Герасимюк Н.І. проводить операційне втручання (2017 рік)

Доц. Лойко І.І. проводить хірургічні втручання з приводу виразкової хвороби, рефлюкс-езофагіту, займається герніологією, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини. Зокрема було розроблено та успішно впроваджено в клінічну практику спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Пат. 73503) та спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби (Пат. 101573).

К.мед.н. Лойко І.І. проводить обстеження пацієнтки перед оперативним втручанням (2018 рік)

Працівники кафедри регулярно відвідують регулярні тренінги, підвищують професійну кваліфікацію, в тому числі і за кордоном.

Так, асистент кафедри хірургії канд. мед. наук Романюк Т.В. за останній період пройшов спеціалізацію по серцево-судинній хірургії, стажування в провідних центрах України по цьому професійному напрямі. Доц. Вайда А.Р. регулярно стажується в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина, Університетській лікарні м. Відень, Австрія

Кандидат медичних наук Романюк Т.В. в ангіографічній операційній (2018 рік)

Доц. Вайда А.Р. Стажування в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина (2018 рік)

З квітня 2018 р. розпочали проводити оперативні втручання з приводу вад серця та ішемічної хвороби серця (аорто-коронарне шунтування). Куратором кардіохірургічної служби є проф. Лекан Р.Й.

Протягом поточного 2019 року вперше на базі Тернопільської університетської лікарні працівниками кафедри виконувалися відкриті оперативні втручання на серці. Як на режимі off-pump, так із застосуванням штучного кровообігу. Виконувалися хірургічні втручання міокардіальної реваскуляризації, клапанної корекції серця, і як окремий здобуток – технічно складні повторні кардіохірургічні операції. Під час виконання оперативних втручань кафедра тісно співпрацює з хірургічними бригадами НІССХ ім. І.Я. Амосова, та Львівського обласного кардіологічного диспансеру. Так, впреше виконанні операції на серці з міні-доступів при вадах аортального клапану, випітних перикардитах.

За останній навчальний рік виконано розширення складності і спектру оперативних втручань із використанням ендоваскулярних технологій.

Вперше на клінічній базі виконані (і продовжуються виконуватися) мініінвазивні сучасні оперативні втручання на поверхневій венозній системі нижніх кінцівок – Радіочастотна абляція варикозних вен. Дані операції демонструють високу ефективність і оптимальний косметичний ефект. Також впроваджуються методики балонної ангіопластики артерій нижніх кінцівок, що вже стають рутинними процедурами, витісняючи традиційні і застарілі методики лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. В клініці розпочато виконання гібридних втручань на артеріях нижніх кінцівок – тобто, з використанням, як рентгенендоваскулярних технологій, так і традиційно-хірургічних методик. Останні демонструють добрі результати. На базі відділення інтервенційної радіології за підтримки провідних спеціалістів з відділення електрофізіології серця НІССХ ім. М.М. Амосова вперше в Тернопільській області виконанано корекцію аритмологічних ускладнень при дилатаційній кардіоміопатії – імплантацію кардіовертера, та проведення ресинхронізаційноі кардіостимуляції. Проводяться операції зондування серця з манометрією у камерах серця і ангіопульмонографією – сучасним, інвазивним і дуже точним методом клінічного і наукового дослідження.

У клініку проктології в 2019 році впроваджено одну з найбільш сучасних методик лікування геморою – Трансанальну дезартерізацію гемороідальних вузлів. Що на рівні з іншими загальновідомими методами демонструє достойні результати лікування. Також, сумісно виконується повний спектр операційних втручань на товстому кишечнику та при непухлинних захворюваннях прямої кишки.

Варто зазначити, що із застосуванням новопридбаного апарату ультразвукового обстеження на кафедру хірургії №2 діагностичні можливості клініки (і спектр втручань) суттєво зросли.

Щодо пропозицій, хочемо відмітити необхідність у забезпеченні клініки відеоендоскопічної апаратури для виконання найбільш сучасних мініінвазивних операції на серці. Саме це дозволить суттєво доповнити технічні можливості викладацько-професорського складу кафедри.

Усі працівники кафедри є сертифікованими спеціалістами з відповідними категоріями по спеціальності (вища-перша).