Клінічними базами кафедри є відділення малоінвазивної хірургії, відділення судинної хірургії та інтервенційної радіології.

Працівниками кафедри у відділенні судинної хірургії виконуються найбільш складні операційні втручання. Клінічним куратором відділення є завідуючий кафедрою д-р мед. наук, проф. Венгер І.К. Так, професорсько-викладацьким складом кафедри відділення виконуються реконструктивні операційні втручання на інфраренальному відділі аорти, аорто-клубовому сегменті, та відновні шунтуючі операції на стегно-дистальному сегменті. В клініці виконуються операційні втручання на екстракраніальних артеріях, для корекції ішемічних порушень кровотоку головного мозку. Судинними хірургами кафедри виконується повний спектр операцій при варикозній хворобі та її тромботичних ускладненнях.

Проф. Венгер, проф. Костів С.Я., доц. Вайда А.Р. виконують реконструктивне втручання на судинах нижньої кінцівки

Поряд з лікувальною роботою в умовах відділення судинної хірургії, значна робота виконується і у відділенні малоінвазивної хірургії. Асистентами кафедри проводиться лікування хворих із жовчно-кам’яною хворобою, гострим апендицитом, грижами. Зокрема, асистент Герасимюк Н.І. першим в Тернопільській області впровадив у практику новітній малоінвазивний метод лікування геморою – трансанальну гемороїдальну дезартеріалізацію, окрім того виконує повний спектр операційних втручань при непухлинних захворюваннях прямої кишки та перианальної ділянки, операції на ободовій та прямій кишці.

К.мед.н. Герасимюк Н.І. проводить операційне втручання

Асистент кафедри Лойко І.І. проводить хірургічні втручання з приводу виразкової хвороби, рефлюкс-езофагіту, займається герніологією, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини. Зокрема було розроблено та успішно впроваджено в клінічну практику спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Пат. 73503) та спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби (Пат. 101573).

К.мед.н. Лойко І.І. проводить обстеження пацієнтки перед оперативним втручанням

Важливим сегментом лікувальної роботи кафедри є пластична та реконструктивна хірургія, клінічні випробовування за стандартами GCP, інноваційна діяльність (розробка нових способів і пристроїв для лікування в комбустіології, пластичній, реконструктивній та загальній хірургії), за яку відповідає доц. Павлишин А.В. Так, розроблено оригінальну методику забору рельєфного шкірного автоклаптя (Пат. №12347; Пат. №13001; Пат. №26335) та технології покращеної фіксації рельєфного трансплантата на рановій поверхні у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом діабетичної стопи (Пат. №16826; Пат. №104170; Пат. №104171). Модернізовано ручний дерматом (Пат. №9719; Пат. №14486), удосконалено ротаційний дисковий електричний та електричний дерматом із плоским коливальним ножем (Пат. №21407; Пат. №26888; Пат. №20020).

Доц. Павлишин А.В. при виконанні пластичної операції на обличчі

Доц. А.В. Павлишин сертифікований спеціаліст Державного експертного центру МОЗ України Національного фармацевтичного університету. Закінчив курс: «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні вимоги й етичні аспекти проведення клінічних випробувань». Приймав участь у програмі "Face in Space" NASA.

У відділенні інтервенційної радіології за участі кафедральних працівників виконуються операційні втручання на серцево-судинній системі, та консультативно-діагностична робота. Зокрема, виконуються ангіографії різних анатомічних зон, а також обстеження серця на найсучаснішому ангіографічному обладнанні в умовах катетеризаційної лабораторії. У відділенні працівники кафедри застосовують новітню технологію ротаційно-аспіраційної атеректомії при хронічних атеросклеротичних оклюзіях стегно-підколінного сегменту; гібридні втручання при тромботичних процесах на магістральних судиннах нижньої кінцівки. В перспективі дане обладнання дозволяє виконувати найбільш складні ендоваскулярні втручання на органах серцево-судинної системи.

Кандидат медичних наук Романюк Т.В. в ангіографічній операційній

Працівники кафедри регулярно відвідують регулярні тренінги, підвищують професійну кваліфікацію, в тому числі і за кордоном.

Так, асистент кафедри хірургії канд. мед. наук Романюк Т.В. за останній період пройшов спеціалізацію по серцево-судинній хірургії, стажування в провідних центрах України по цьому професійному напрямі. Доц. Вайда А.Р. регулярно стажується в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина, Університетській лікарні м. Відень, Австрія

Доц. Вайда А.Р. Стажування в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина

Перспективним напрямом лікувальної роботи кафедри на наступні роки є започаткування і розвиток кардіохірургічного напряму в умовах Тернопільської університетської лікарні.