Клінічною базою кафедри є відділення малоінвазивної хірургії, відділення судинної хірургії та інтервенційної радіології.

Працівниками кафедри, проф. І.К. Венгер, проф. С.Я. Костів, доц. А.Р. Вайда, у відділенні судинної хірургії виконуються оперативні втручання на інфраренальному сегменті черевної аорти при аневризмі аорти, при травмі черевної аорти та її гілок. Виконуються реконструктивні втручання на аорто/клубово-стегновому сегменті, стегно-підколінна та стегно-дистальна реваскуляризація артеріального русла нижньої кінцівки. У випадках неспроможності проведення прямої реваскуляризації здійснюються всі види непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки.

Проводиться за показанням багаторівнева реваскуляризація аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла нижніх кінцівок.

Виконуються оперативні втручання на екстракраніальних артеріях з метою запобігання ішемічних розладів головного мозку. При поєднаній оклюзії екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок проводиться одномоментна або в першу чергу каротидна ендартеректомія та реконструкція на аорто/клубово-стегнового сегмента.

Пацієнтам із периферичними формами атеросклеротичного ураження артерій гомілки та стопи проводиться рентгенендоваскулярна балонна ангіопластика та стентування.

Судинними хірургами кафедри виконується повний спектр операцій в тому числі лазерна та радіочастотна абляція вен при варикозній хворобі.

Проф. Венгер, проф. Костів С.Я., доц. Вайда А.Р. виконують складне реконструктивне втручання на судинах нижньої кінцівки (2015 рік)

Поряд з наведеним значна робота виконується у відділенні малоінвазивної хірургії. Асистентами кафедри проводиться лікування хворих на жовчно-кам’яну хворобу, гострий апендиц, грижами, діафрагмальгими грижами.. Зокрема, доц. Герасимюк Н.І. першим в Тернопільській області впровадив у практику новітній малоінвазивний метод лікування геморою – трансанальну гемороїдальну дезартеріалізацію, окрім того виконує повний спектр операційних втручань при непухлинних захворюваннях прямої кишки та перианальної ділянки, операції на ободовій та прямій кишці.

К.мед.н. Герасимюк Н.І. проводить операційне втручання (2017 рік)

Доц. Лойко І.І. проводить хірургічні втручання з приводу виразкової хвороби, рефлюкс-езофагіту, займається герніологією, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини. Зокрема було розроблено та успішно впроваджено в клінічну практику спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Пат. 73503) та спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби (Пат. 101573).

К.мед.н. Лойко І.І. проводить обстеження пацієнтки перед оперативним втручанням (2018 рік)

Працівники кафедри регулярно відвідують регулярні тренінги, підвищують професійну кваліфікацію, в тому числі і за кордоном.

Так, асистент кафедри хірургії канд. мед. наук Романюк Т.В. за останній період пройшов спеціалізацію по серцево-судинній хірургії, стажування в провідних центрах України по цьому професійному напрямі. Доц. Вайда А.Р. регулярно стажується в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина, Університетській лікарні м. Відень, Австрія

Кандидат медичних наук Романюк Т.В. в ангіографічній операційній (2018 рік)

Доц. Вайда А.Р. Стажування в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина (2018 рік)

З квітня 2018 р. розпочали проводити оперативні втручання з приводу вад серця та ішемічної хвороби серця (аорто-коронарне шунтування). Куратором кардіохірургічної служби є проф. Лекан Р.Й.