Клінічною базою кафедри у 2020/2021 навчальному році є відділення хірургії №2 та відділення судинної хірургії Тернопільської університетської лікарні.

Працівниками кафедри, проф. І.К. Венгер, проф. С.Я. Костів, доц. А.Р. Вайда, у відділенні судинної хірургії виконуються оперативні втручання на інфраренальному сегменті черевної аорти при аневризмі аорти, при травмі черевної аорти та її гілок. Виконуються реконструктивні втручання на аорто/клубово-стегновому сегменті, стегно-підколінна та стегно-дистальна реваскуляризація артеріального русла нижньої кінцівки. У випадках неспроможності проведення прямої реваскуляризації здійснюються всі види непрямої реваскуляризації нижньої кінцівки.

Проводиться за показанням багаторівнева реваскуляризація аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла нижніх кінцівок.

Виконуються оперативні втручання на екстракраніальних артеріях з метою запобігання ішемічних розладів головного мозку. При поєднаній оклюзії екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок проводиться одномоментна або в першу чергу каротидна ендартеректомія та реконструкція на аорто/клубово-стегнового сегмента.

Пацієнтам із периферичними формами атеросклеротичного ураження артерій гомілки та стопи проводиться рентгенендоваскулярна балонна ангіопластика та стентування.

Судинними хірургами кафедри виконується повний спектр операцій в тому числі лазерна та радіочастотна абляція вен при варикозній хворобі.

Поряд з наведеним значна робота виконується у відділенні хірургії №2. Зокрема, доц. Герасимюк Н.І. першим в Тернопільській області впровадив у практику новітній малоінвазивний метод лікування геморою – трансанальну гемороїдальну дезартеріалізацію, окрім того виконує повний спектр операційних втручань при непухлинних захворюваннях прямої кишки та перианальної ділянки, операції на ободовій та прямій кишці. Працівниками кафедри проводиться лікування хворих на жовчно-кам’яну хворобу, гострий апендицит, черевними грижами, діафрагмальними грижами.

Проф. Венгер та проф. Костів С.Я.виконують складне реконструктивне втручання на судинах нижньої кінцівки (2015 рік)

Доц. Герасимюк Н.І. проводить операційне втручання з приводу пахвиної грижі (2017 рік)

Доц. Лойко І.І. проводить хірургічні втручання з приводу виразкової хвороби, рефлюкс-езофагіту, займається герніологією, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини. Зокрема було розроблено та успішно впроваджено в клінічну практику спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Пат. 73503) та спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби (Пат. 101573).

Працівники кафедри регулярно відвідують тренінги, підвищують професійну кваліфікацію, в тому числі і за кордоном.

Так, асистент кафедри хірургії канд. мед. наук Романюк Т.В. за останній період пройшов спеціалізацію по серцево-судинній хірургії, стажування в провідних центрах України по цьому професійному напрямі.

Кардіохірургічне втручання проводить доц. Романюк Т.В. (2020 рік)

Оперують ас. Гусак М.О. та головний хірург УОЗ Тернопільської ОДА доц. Гусак О.М. (2021 рік)

Доц. Вайда А.Р. регулярно стажується в судинному центрі лікарні Св. Джозефа, м. Клоппенбург, Німеччина, Університетській лікарні м. Відень, Австрія

Доц. Вайда А.Р. проводить артеріальне хірургічне втручання (2021 рік)

З квітня 2018 р. розпочали проводити оперативні втручання з приводу вад серця та ішемічної хвороби серця (аорто-коронарне шунтування). Куратором кардіохірургічної служби є проф. Лекан Р.Й.

Протягом поточного 2019 року вперше на базі Тернопільської університетської лікарні працівниками кафедри виконувалися відкриті оперативні втручання на серці. Як на режимі off-pump, так із застосуванням штучного кровообігу. Виконувалися хірургічні втручання міокардіальної реваскуляризації, клапанної корекції серця, і як окремий здобуток – технічно складні повторні кардіохірургічні операції. Під час виконання оперативних втручань кафедра тісно співпрацює з хірургічними бригадами НІССХ ім. І.Я. Амосова, та Львівського обласного кардіологічного диспансеру. Так, вперше виконанні операції на серці з міні-доступів при вадах аортального клапану, випітних перикардитах.

За останній навчальний рік виконано розширення складності і спектру оперативних втручань із використанням ендоваскулярних технологій.

Вперше на клінічній базі виконані (і продовжуються виконуватися) мініінвазивні сучасні оперативні втручання на поверхневій венозній системі нижніх кінцівок – радіочастотна абляція варикозних вен. Дані операції демонструють високу ефективність і оптимальний косметичний ефект. Також впроваджуються методики балонної ангіопластики артерій нижніх кінцівок, що вже стають рутинними процедурами, витісняючи традиційні і застарілі методики лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. В клініці розпочато виконання гібридних втручань на артеріях нижніх кінцівок – тобто, з використанням, як рентгенендоваскулярних технологій, так і традиційно-хірургічних методик. Останні демонструють добрі результати. На базі відділення інтервенційної радіології за підтримки провідних спеціалістів з відділення електрофізіології серця НІССХ ім. М.М. Амосова вперше в Тернопільській області виконанано корекцію аритмологічних ускладнень при дилатаційній кардіоміопатії – імплантацію кардіовертера, та проведення ресинхронізаційноі кардіостимуляції. Проводяться операції зондування серця з манометрією у камерах серця і ангіопульмонографією – сучасним, інвазивним і дуже точним методом клінічного і наукового дослідження.

У клініку в 2019 році впроваджено одну з найбільш сучасних методик лікування геморою – трансанальну дезартерізацію гемороїдальних вузлів. Що на рівні з іншими загальновідомими методами демонструє достойні результати лікування. Також, сумісно виконується повний спектр операційних втручань на товстому кишечнику та при непухлинних захворюваннях прямої кишки.

Варто зазначити, що із застосуванням новопридбаного апарату ультразвукового обстеження на кафедру хірургії №2 діагностичні можливості клініки (і спектр втручань) суттєво зросли.

Щодо пропозицій, хочемо відмітити необхідність у забезпеченні клініки відеоендоскопічної апаратури для виконання найбільш сучасних мініінвазивних операції на серці. Саме це дозволить суттєво доповнити технічні можливості викладацько-професорського складу кафедри.

Усі працівники кафедри є сертифікованими спеціалістами з відповідними категоріями по спеціальності (вища-перша).

Виконання лікувального навантаження працівниками кафедри здійснюється у відповідності до змін впроваджених за прийнятої медичної реформи. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує консультативну роботу у відділах Тернопільської університетської лікарні та по лінії екстренної медичної допомоги.