Герасимюк Назар Ілліч

Асистент кафедри загальної та малоінвазивної хірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

У 1999 р. Герасимюк Н.І. закінчив Тернопільську загальноосвітню середню школу №3 та вступив на навчання на медичний факультет ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, який закінчив у 2005 р., отримавши диплом з відзнакою.

Впродовж 2005—2008 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» на базі хірургічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». З 2008 по 2010 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №1 ТДМУ імені І. Я. Горбачевського.

Протягом 2010 року працював викладачем хірургії у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського.

З грудня 2010 р. до 2013 р. Герасимюк Н.І. – аспірант кафедри хірургії №1 ТДМУ імені І. Я. Горбачевського.

Під керівництвом члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Л.Я. Ковальчука у 2014 році завершив та успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» на тему «Синдром загального венозного повнокров’я та шляхи його корекції в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження)».

Н.І. Герасимюк є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій, в тому числі й у закордонній періодиці; 15 з друкованих праць – у фахових медичних виданнях. Автор 8 винаходів та корисних моделей.

Коло наукових інтересів Герасимюка Н.І. пов’язане з проведенням хірургічного лікування пухлинних та непухлинних захворювань ободової та прямої кишки, впровадженням нових, в т.ч. лапароскопічних методик лікування найпоширеніших захворювань органів черевної порожнини.

3 2018 року - доцент кафедри хірургії №2.