Венгер Ігор Касянович

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1974 році.

З 1974 по 1979 рр працював ординатором-хірургом Борщівської ЦРЛ.

З 1979 по 1984 рр. працював лікарем хірургом, а згодом завідувачем хірургічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні.

З 1984 року обраний на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії Тернопільського Державного Медичного Інституту.

В 1987 захистив дисертацію на тему "Вікові аспекти хірургії холециститу".

В 1987 році на базі Тернопільської Обласної Клінічної лікарні створено відділення судинної хірургії, куратором якого був призначений.

В 1991 році присвоєно вчене звання доцента.

В 1997 році захистив докторську дисертацію на тему: "Методи попередження тромбозу алошунта (протеза) при реконструкції атеросклеротичного ураження аорто-стегнового сегменту".

В 1999 р. присвоєно вчене звання професора.

Серед пріоритетних напрямків наукових інтересів слід виділити розроблену хірургічну тактику при оперативному лікуванні багатоповерхових атеросклеротичних оклюзій аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок, вибір об'єму реконструкцій артерій при критичній ішемії нижніх кінцівок, розроблення методів попередження тромботичних ускладнень реконструйованого артеріального сегменту, корекція реперфузійного синдрому при хірургічному лікуванні атеросклеротичних оклюзій магістральних артерій, застосування непрямих методів реваскуляризації при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок, хірургічна корекція хронічної венозної недостатності при посттромбофлебітичному синдромі, вибір об'єму та послідовності хірургічного лікування при одночасному атеросклеротичному ураженні сонних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок.

Вказані напрямки наукового пошуку реалізовані в захищених 9 кандидатських дисертаціях.

Є автором 34 патентів на корисну модель. Опубліковано 262 наукових праці, в тому числі монографія "Попередження тромбозу алошунта/протеза після реконструкції аорти та магістральних артерій" (1997 р).ю монографії "Поєднана атеросклеротична оклюзія екстракраніальних артерій та термінального відділу черевної аорти" (2005 р.).

Є співавтором 3 підручників: "Шпитальна хірургія" (1999 р.), "Клінічна хірургія" (2000 р.), "Хірургія" (2011р.), 3 посібників: "Невідкладна хірургія" (2000 р.), "Клінічна флебологія" (2006 р.), "Венозні тромбози та їх ускладнення" (2011).