Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. "Хірургія" за редакцією Л.Я. Ковальчука, Тернопіль, Укрмедкнига 2010.
  2. Hospital surgery. Edited by L. Kovalchuk, V. Sayenko, G. Knyshov, M. Nychytailo. - Temopil: Ukrmedknyha, 2004.
  3. "Клінічна хірургія" (в 2-х томах). За редакцією Л.Я. Ковальчука Тернопіль. Укрмедкнига, 2000.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. "Венозні тромбози та їх ускладнення". За редакцією Л.Я. Ковальчука Тернопіль. Укрмедкнига, 2011.
  2. "Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій", Тернопіль, Укрмедкнига 2005.