Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Ковальчук Л.Я. Хірургія. Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. — 1056 с.

  • Hospital surgery. Edited by L. Kovalchuk, V. Sayenko, G. Knyshov, M. Nychytailo. —Temopil: Ukrmedknyha, 2004. 906 р.

  • "Клінічна хірургія" (в 2-х томах). За редакцією Л.Я. Ковальчука . — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Венозні тромбози та їх ускладнення: Навч. посібник для студентів III-IV р.а. / За ред. проф. Л. Я. Ковальчука. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.—136 с.

  • Ковальчук, Л. Я. Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер. Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2005. 150 с.