Монографії

Співробітники кафедри є співавторами підручників «Шпитальна хірургія», що перевидана на англійські мові, «Хірургія», навчальних посібників «Венозні тромбози» та монографій "Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента", «Методи попередження тромбозу алошунта/протеза при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегменту».