Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Венозні тромбози та їх ускладнення: Навч. посібник для студентів III-IV р.а. / За ред. проф. Л. Я. Ковальчука. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.—136 с.

 • Ковальчук Л.Я. Хірургія. Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. — 1056 с.

 • Методи попередження тромбозу алошунта/протеза при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегменту/ За ред. проф. Л. Я. Ковальчука. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.—127 с.

 • Ковальчук, Л. Я. Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента: монографія / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер. Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2005. 150 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 144327 Україна. Спосіб прогнозування ефективності реваскуляризації підколінно-гомілкового артеріального русла / Венгер І. К.; Гусак М. О.; Добрянський Т. О.; Герасимюк Н. І.; Ковальський Д. В.; Павлишин А. В.; заявл. 04.03.2020; опубл. 25.09.2020, Бюл. №18

 • Патент 133589 Україна. Спосіб визначення показань до багатоповерхової реконструкції аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла / Венгер І. К., Герасимюк Н.І., Костів С. Я., Гусак О.М., Коптюх В. В. ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.

 • Патент. 90949 Україна. Спосіб попередження розвитку венозного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени у післяопераційному періоді / Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Зарудна О. І., Коптюх В. В. ; заявл. 06.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

 • Патент 80571 Україна. Катетер для керованого тромболізису / Костів С. Я., Венгер І. К., Зарудна О. І., Коптюх В. В. ; заявл. 11.10.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

 • Патент 66558 Україна. Катетер ендовенозний / Костів С. Я. ; заявл. 06.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

 • Патент 84668 Україна. Спосіб лапароскопічної неповної апаратної плікації інфраренального сегмента нижньої порожнистої вени як метод попередження тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах в системі нижньої порожнистої вени / Венгер І. К., Костів С. Я., Господарський А. Я., Беденюк А. Д., Коптюх В. В. ; заявл. 07.05.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.

 • Патент 85130 Україна. Спосіб тромбектомії із клубово-стегнового сегменту / Костів С. Я., Венгер І. К., Господарський А. Я., Беденюк А. Д., Коптюх В. В. ; заявл. 18.05.2013 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 21.

 • Патент 73321 Україна. Спосіб хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка / Ковальчук Л.Я., Лойко І.І., Дзюбановський І.Я. Бюлетень №18 від 25.09.2012р.

 • Патент 66250 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб корекції клапанної недостатності глибоких вен нижньої кінцівки / Романюк Т. В., Гуменний В. М. ; заявл. 20.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

 • Патент 47862 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб автодермопластики розчепленим лоскутом трофічних виразок / Коптюх В. В., Романюк Т. В. – № u 200909361 ; заявл. 11.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

 • Патент 63141 Україна. Спосіб формування кукси дванадцятипалої кишки / Лойко І.І., Лойко І.К., Ляпіс М.О., Мандзій О.Я. Бюлетень №1 від 15.01.2004р.

 • Патент 55843 Україна. Спосіб формування анізоперистальтичного анастомозу.Лойко І.І., Ляпіс М.О., Герасимюк Н.І., Деклараційний А. Бюлетень №4 від 15.04.2003р.

 • Патент 55686 Україна. Спосіб катетеризації сечового міхура. /Лойко І.І., Луцук О.С., Іщук І.С. Бюлетень №4 від 15.04.2003р.