Монографії, видані викладачами кафедри кафедри:

  1. "Венозні тромбози та їх ускладнення". За редакцією Л.Я. Ковальчука Тернопіль. Укрмедкнига, 2011.
  2. "Хірургія" за редакцією Л.Я. Ковальчука, Тернопіль, Укрмедкнига 2010.
  3. «Методи попередження тромбозу алошунта/протеза при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегменту», Тернопіль, 2007 р.
  4. "Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента", Тернопіль, Укрмедкнига, 2005.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Пат. № 90949 Україна, МПК А 61 В 17/00 (2014.01). Спосіб попередження розвитку венозного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени у післяопераційному періоді / Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Зарудна О. І., Коптюх В. В. – № u201401163 ; заявл. 06.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

2. Пат. № 80571 Україна, МПК А 61 В 17/322 (2006.01). Катетер для керованого тромболізису / Костів С. Я., Венгер І. К., Зарудна О. І., Коптюх В. В. – № u201211747 ; заявл. 11.10.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

3. Пат. № 66558 Україна, МПК А 61 В 17/00 (2011.01). Катетер ендовенозний / Костів С. Я. – № u201107193 ; заявл. 06.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

4. Пат. № 84668 Україна, МПК А 61 В 17/00 (2013.01). Спосіб лапароскопічної неповної апаратної плікації інфраренального сегмента нижньої порожнистої вени як метод попередження тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах в системі нижньої порожнистої вени / Венгер І. К., Костів С. Я., Господарський А. Я., Беденюк А. Д., Коптюх В. В. – № u201305815 ; заявл. 07.05.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.

5. Пат. № 85130 Україна, МПК А 61 В 17/00 (2013.01). Спосіб тромбектомії із клубово-стегнового сегменту / Костів С. Я., Венгер І. К., Господарський А. Я., Беденюк А. Д., Коптюх В. В. – № u201306170 ; заявл. 18.05.2013 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 21.

6. Ковальчук Л.Я., Лойко І.І., Дзюбановський І.Я. Спосіб хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка. Деклараційний патент на корисну модель №73321. Бюлетень №18 від 25.09.2012р.

7. Пат. 66250 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб корекції клапанної недостатності глибоких вен нижньої кінцівки / Романюк Т. В., Гуменний В. М. ; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – № u 201107742 ; заявл. 20.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

8. Пат. 47862 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб автодермопластики розчепленим лоскутом трофічних виразок / Коптюх В. В., Романюк Т. В. – № u 200909361 ; заявл. 11.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

9. Лойко І.І., Лойко І.К., Ляпіс М.О., Мандзій О.Я. Спосіб формування кукси дванадцятипалої кишки. Деклараційний патент на винахід №63141 А. Бюлетень №1 від 15.01.2004р.

10. Лойко І.І., Ляпіс М.О., Герасимюк Н.І., Спосіб формування анізоперистальтичного анастомозу. Деклараційний патент на винахід №55843 А. Бюлетень №4 від 15.04.2003р.

11. Лойко І.І., Луцук О.С., Іщук І.С. Спосіб катетеризації сечового міхура. Деклараційний патент на винахід №55686 А. Бюлетень №4 від 15.04.2003р.