Наукові публікації Венгера І.К.

1. Венгер І.К. Прфілактика талікування реперфузійного пошкодженя тканин при реконструкції артеріального русла аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії / І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, Н.І. Герасимюк// Шптальна хірургія. – 2018. - №3. – С. 75 – 80.

2. Венгер І.К. Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах високого ризику розвитку реперфузійних ускладнень / І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, І.М. Козловська// Клінічна хірургія. – 2018. - № 85 (5). – С. 33 – 35.

3. Венгер И.К. Дисфункция эндотелия и особенности микроциркуляции у пациентов с высоким риском развития реперфузионного синдрома в условиях реваскуляризирующих операций / И.К. Венгер, А.Б. Колотило, С.Я. Костив, А.Г. Ифтодий// Georgian medical news. – 2018. - № 2. – С. 7 – 11.

4. Венгер І.К. Прфілактика талікування реперфузійного пошкодженя тканин при реконструкції артеріального русла аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії / І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, Н.І. Герасимюк// Шптальна хірургія. – 2018. - №3. – С. 75 – 80.

5. Венгер І.К. Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах високого ризику розвитку реперфузійних ускладнень / І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, І.М. Козловська// Клінічна хірургія. – 2018. - № 85 (5). – С. 33 – 35.

6. Венгер И.К. Дисфункция эндотелия и особенности микроциркуляции у пациентов с высоким риском развития реперфузионного синдрома в условиях реваскуляризирующих операций / И.К. Венгер, А.Б. Колотило, С.Я. Костив, А.Г. Ифтодий// Georgian medical news. – 2018. - № 2. – С. 7 – 11.

7. Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок/ І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, О.І. Зарудна, О.І. Костів//Art of medicine. – 2018. – №4 (8). – С. 31 – 34.

8. Костив С. Я. Иммуноморфологические особенности венозной стенки и регионарных лимфатических узлов в условиях послеоперационного тромботического процесса в бассейне нижней полой вены / С. Я. Костив, И. К. Венгер // Хирург. – 2015. – № 5–6. – С. 10–13.

9. Костив С. Я. Неспецифическая дисплазия соединительной ткани – фактор риска развития послеоперациооного тромбоза в венозной системе нижней полой вены / С. Я. Костив, И. К. Венгер, И. А. Ненашко // Хирург. – 2015. – № 9. – С. 9–13.

10. 10. Імуноморфологічні зміни стінки тромбованої вени у пацієнтів з післяопераційним тромбозом системи нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, Д. Ю. Буднік, І. Й. Венгер // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2–3 (23). – С. 61–63.

11. Венгер І. К. Обгрунтування способу тромбопрофілактики у пацієнтів із високим ризиком розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень / І. К. Венгер, С. Я. Костів // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 1. – С. 32–33.

12. Костів С. Я. Діагностично-лікувальний алгоритм при післяопераційних тромбозах системи нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Костів // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3. – С. 37–39.

13. Костив С. Я. Хирургические аспекты послеоперационных тромбозов в системе нижней полой вены / С. Я. Костив // Хирург. – 2014. – № 4. – С. 75–79.

14. Костів С. Я. Каваплікація в попередженні ТЕЛА при післяопераційних іліофеморальних венозних тромбозах / С. Я. Костів, І. К. Венгер, І. А. Ненашко // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 56–57.

15. Ковальчук Л. Я. Хірургічна профілактика ТЕЛА в умовах післяопераційних тромбозів в системі нижньої порожнистої вени / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, С. Я. Костів // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 4. – С. 30–32.

16. Костів С. Я. Післяопераційний гострий висхідний тромбофлебіт – хірургічне лікування / С. Я. Костів // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1. – С. 43–44.

17. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / С. Я. Костів, І. К. Венгер, О. І. Зарудна, О. І. Костів, М. О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112–114.

18. Попередження ТЕЛА при післяопераційних тромбозах в системі нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер, І. А. Ненашко, О. А. Якимчук // Український журнал хірургії. – 2014. – № 3–4. – С. 74–76.

19. Венгер І. К. Спосіб тромбопрофілактики післяопераційних венозних тромбозів / І. К. Венгер, С. Я. Костів, Н. І. Трач // Клінічна флебологія. – 2014. – № 1. – С. 142–143.

20. Системна запальна відповідь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени / Л. Я. Ковальчук, С. Я. Костів, І. К. Венгер, А. Д. Беденюк // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 2. – С. 5–8.

21. Костив С. Я. Способ тромбопрофилактики у больных хирургического профиля / С. Я. Костив, И. К. Венгер, М. В. Чорненький // Хирург. – 2013. – № 9. – С. 68–70.

22. Костів С. Я. Післяопераційні ембологенні тромбози в системі нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер // Клінічна флебологія. – 2013. – № 6. – С. 89–91.

23. Костів С. Я. Корекція ендотеліальної дисфункції у хірургічних пацієнтів із високим ризиком венозних тромбоемболічних ускладнень / С. Я. Костів // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 29–31.

24. Тромбопрофилактика при оперативном лечении пациентов / С. Я. Костив, И. К. Венгер, И. А. Ненашко // Спорные и нерешённые вопросы флебологии : 6-й Санкт-Питербуржский венозный форум : сб. тезисов. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 44–45.

25. Ковальчук Л. Я. Емболонебезпечні тромбози в системі нижньої порожнистої вени / Л. Я. Ковальчук, С. Я. Костів, І. К. Венгер // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 65–67.

26. Ковальчук Л. Я. Місце ендотеліальної дисфункції в розвитку післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени / Л. Я. Ковальчук, С. Я. Костів, І. А. Ненашко // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 5–8.

27. Костів С. Я. Особливості діагностики та лікування емболонебезпечних тромбозів в системі нижньої порожнистої вени / С. Я. Костів, І. К. Венгер // Клінічна флебологія. – 2012. – № 1. – С. 105.

28. Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок / Л. Я. Ковальчук, О. Л. Ковальчук, А. Д. Беденюк, С. Я. Костів, І. К. Венгер, І. А. Ненашко, С. І. Дуць, Л. В. Балабан // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 5–7.

29. Ковальчук О. Л. Антифосфоліпідний синдром як причина венозної тромбоемболії у пацієнтів хірургічного профілю / О. Л. Ковальчук, І. К. Венгер, С. Я. Костів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 11. – С. 47–49.

30. Системна запальна відповідь як предиктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому / Л. Я. Ковальчук, О. Л. Ковальчук, С. Я. Костів, І. К. Венгер, І. А. Ненашко // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. – С. 5–8.

31. Лікувальна тактика при венозному тромбозі клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із перенесеною сафенектомією / І. К. Венгер, С. Я. Костів, А. Д. Беденюк, М. В. Чорненький, І. А. Ненашко // Сучасні медичні технології. – 2011. – № 3–4. – С. 66–67.

32. Корекція диспластичних змін сполучної тканини та ендотеліальної дисфункції при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, С. Я. Костів, А. Р. Вайда // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 4. – С. 5–8.

33. Венгер І. К. Диспластичні зміни сполучної тканини та дисфункція ендотелію при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії / І. К. Венгер, С. Я. Костів // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2010. – Вип. 38. – С. 109–112.

34. Венгер І. К. До питання про застосування еластичної компресії нижніх кінцівок у профілактиці тромбоемболії легеневої артерії / І. К. Венгер, С. Я. Костів // Вестник неотложной и востановительной медицины. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 277–279.