Наукові публікації Вайди А.Р.

1. І. К. Венгер , О. Б. Колотило, С. Я. Костів, А. Р. Вайда, Н. І. Герасимюк Профілактика та лікування реперфузійного пошкодження тканин при реконструкції артеріального русла аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 3. – С. 75-80.

2. І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, Р.А. Зварич Реваскуляризація нижніх кінцівок у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійно-ішемічних ускладнень // Клінічна флебологія. – 2017. – Т.10. - №1. – С. 165.

3. Костів С.Я., Венгер І.К., А.Р. Вайда, Р.А. Зварич Модифікований спосіб тромбопрофілактики при планових хірургічних втручаннях // Клінічна флебологія. – 2017. – Т.10. - №1. – С. 184.

4. І.К. Венгер, Т.В. Романюк, А.Р. Вайда, О.Б. Ясіновський Гібридна тромбектомія в системі глибоких вен нижніх кінцівок // Клінічна флебологія. – 2017. – Т.10. - №1. – С. 166.

5. І.К. Венгер, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, Д.Ю. Буднік Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях/ // Український журнал хірургії. – 2016. - №1-2. – С. 11 – 14

6. Господарський І.Я., Харченко Н.В., Вайда А.Р. Післядипломна освіта в Австрії та її порівняння з Україною // Медична освіта. – 2015. – №3. – С. 9-14.

7. Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Превентивні операції у віддаленому післяопераційному періоді у пацієнтів з реконструкцією аорто-стегнового сегмента // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 3. – С. 54-56.

8. Ковальчук Л. Я , Венгер І. К., Вайда А. Р., Костів С. Я. Превентивна реконструкція дистального анастомозу аорто/клубово-стегнового алошунта/протеза у віддаленому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. – 2014. - №4. – С. 26 – 29.

9. Ковальчук Л. Я., Венгер І. К., Вайда А. Р. Повторні реконструктивні втручання при реоклюзії аорто-стегново-підколінного сегмента // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С. 5-9.О. В. Олійник, А. Р. Вайда, А. Я. Господарський, С. Я. Костів, І. В. Чепіль, В. В. Гнатів, О. І. Костів Організація навчального процесу на кафедрі хірургії з анестезіологією №2 // Медична освіта. – 2012. – №3 (додаток). – С. 123-125.

10. Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Вайда А.Р., Боднар П.Я. Причини тромбозу аутовенозного шунта в післяопераційному періоді при реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінного сегменту // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – Том 11. – № 3. – С. 290-292.

11. Ковальчук Л. Я., Вайда А. Р., Боднар П. Я. Неремодульована аутовена в реконструкції інфраінгвінальних атеросклеротичних оклюзій // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 4. – С. 111-113.

12. О.В. Олійник, А.Р. Вайда, А.Я. Господарський, С.Я. Костів, І.В. Чепіль, В.В. Гнатів, О.І. Костів Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі хірургії з анестезіологією №2 // Медична освіта. – 2011. – №1. – С. 69-70.

13. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Олійник О.В., Вайда А.Р., Господарський А.Я, Костів С.Я. Оптимізація інтенсивної терапії, анестезіологічного забезпечення та операційного лікування хворих на тяжку форму гострого панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції "Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії", 19-20 травня 2011 року. – с.9-12.

14. А.Я. Господарський, А.Р. Вайда, О.В. Олійник, С.Я. Костів, І.В. Чепіль Досвід викладання хірургічних дисциплін в іноземних студентів на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2 тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2010. – №1. – С. 66-67.

15. Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, С.Я. Костів, А.Р. Вайда, І.Й. Венгер Особливості периферійної гемодинаміки при атеросклеротичному ураженні клубово-стегно-підколінного сегмента // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. –2010. – №1. – с. 67-69.

16. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Зарудна О.І., Вайда А.Р., Костів С.Я., Якимчук О.А. Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 3. – С. 5-7.

17. 66. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Прогнозування розвитку тромбозу глибоких вен у плановій хірургії при тромбопрофілактиці // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2010. – № 14(2). – С. 275-276.

18. І.К. Венгер, А.Р. Вайда, А.С. О.А Якимчук. Підхід до прогнозування результатів лікування у хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок з огляду на системну запальну реакцію // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. –2009. – №1. – с. 28-30.

19. Л.Я.Ковальчук, А.Р. Вайда, О.А Якимчук. Системна запальна реакція в умовах хронічної критичної ішемії при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента // Шпитальна хірургія. – 2009. - № 2. – С. 5-8.

20. А.Р. Вайда, П.Я Боднар. Венозні тромбози після артеріальних реконструкцій // Шпитальна хірургія. – 2009. - № 2. – С. 72-74.

21. Л.Я.Ковальчук, А.С. Адарбех, А.Р. Вайда. Хірургічна тактика при багатоповерхових атеросклеротичних ураженнях магістральних артерій нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. – 2009. - № 4. – С. 22-23.

22. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Корекція диспластичних змін сполучної тканини та ендотеліальної дисфункції при тромбозі глибоких вен у плановій хірургії // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 4. – С. 5-8.

23. Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, П.Я. Боднар, А.Р. Вайда, Т.В. Романюк, А.С. Адарбех. Системна запальна реакція при атероскле­ротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критич­ної ішемії // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 1. – С. 6-10.

24. А.Р. Вайда, П.В. Гощинський, Ю.В. Самойлик. Попередження інфікування судинних анастомозів // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 1. – С. 107-108.

25. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Рузібаєв Р.Ю., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Чонка І.І., Доброродній В.Б., Господарський А.Я., Вайда А.Р. Андропауза // Вісник наукових досліджень. – 2008. – №1. – с. 44-47.

26. 56. Ковальчук Л.Я., Господарський А.Я., Вайда А.Р., Мисак А.І. Досвід застосування ресурсів WEB-порталу в процесі підготовки іноземних студентів на кафедрах хірургічного профілю // Медична освіта. – 2008. – №1. – С. 5-6.

27. І.К. Венгер, Т.В. Романюк, П.Я. Боднар, А.Р. Вайда, А.С. Адарбех, О.І. Зарудна. Ендотоксемія при атеросклеротичній оклю­зії стегно-підколінного сегмента у стадії хроніч­ної критичної ішемії // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 2. – С. 58-61.

28. І.К. Венгер, А.Р. Вайда, А.С. Адарбех. Критична ішемія у віддаленому періоді після багаторівневої реконструкції атеросклеротичної оклюзії термінального сегмента черевної аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 4. – С. 83-85.

29. Л.Я.Ковальчук, І.К. Венгер, А.Р. Вайда, П.Я. Боднар. Хірургічні підходи до оперативного лікування поєднаної атеросклеротичної оклюзії екстракраніальних артерій та магістральних артерій нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 1. – С. 7-10.

30. Л.Я.Ковальчук, І.К. Венгер, П.Я. Боднар, А.Р. Вайда. Ремоделювання великої підшкірної вени при критичній ішемії нижніх кінцівок // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. –2007. – №2. – с. 94-96.

31. Венгер І.К., Гощинський В.Б., Шведов О.М., Сергєєв В.М., Орап О.І.,Костів С.Я., Надал В.А., Вайда А.Р. Ятрогенні пошкодження стегнової артерії та вени при флебектомії // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. –2006. – №1. – с. 104-105.

32. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Вайда А.Р., Господарський А.Я. Викладання хірургії у Віденському медичному університеті // Медична освіта. – 2006. – №1. – с. 4-7.

33. Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р. Реперфузійний синдром у пацієнтів з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок // Клінічна хірургія. – 2004. - № 4 –5. – С.67 – 68.

34. Венгер І.К., Вайда А.Р. Несправжні аневризми після реконструкції аорто-стегнового сегмента. // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. –2003. – №1. – с. 71-74.

35. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Надал В.А., Вайда А.Р., Шкробот Л.В. Вплив реконструктивного втручання на показники центральної гемодинаміки у хворих з поєднаною атеросклеротичною оклюзією сонних артерій та артерій аорто-стегнового сегмента // Клінічна хірургія. – 2002. - № 5-6. – с. 85

36. Вайда А.Р., Дрижак В.І., Вайда Р.Й. Лікування гострої печінкової недостатності при механічній жовтяниці // Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2002. – № 1. –

37. Вайда А.Р., Слабий О.Б., Шульгай А.Г., Вайда Р.Й., Герасимюк І.Я. Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 3-4. – с. 125–127.

38. Вайда А.Р. Мікроциркуляторні порушення в печінці при обтураційному холестазі і його хірургічній корекції //Шпитальна хірургія.-2000 р.-№1.-С.117-122.

39. Грабчак О.Г., Вайда Р.Й., Гнатюк М.С., Шульгай А.Г., Вайда А.Р. Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин органів панкреато-дуоденальної зони в умовах механічної жовтяниці //Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина".-2000 р.-випуск 11.-С.31-35.

40. Дрижак В.І., Костишин Р.Д., Кміта В.В., Домбрович М.І., Вайда А.Р. Комбіноване лікування раку підшлункової залози, ускладнених механічною жовтяницею. //Шпитальна хірургія.-1999.-№3.-С.83-85.

41. Герасимюк І.Є., Вайда А.Р., Шульгай А.Г., Слабий О.Б., Ягельський Б.Ю. Патогенетичне обґрунтування способу корекції портальної гіпертензії //Клін. хірургія.-1998.-№9-10.-С.20-22.

42. Слабий О.Б., Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Вайда А.Р. Спосіб артеріалізації портальної системи. //Шпитальна хірургія.-1999.-№2.-С.95-101.

43. Шульгай А.Г., Слабий О.Б., Герасимюк І.Є., Вайда А.Р. Спосіб попередження печінкової недостатності при декомпресії жовчних шляхів. //В кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль, "Укрмедкнига", 1999.-№4.-С.373-377.

44. Вайда Р.Й., Слабий О.Б., Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Вайда А.Р. Новий спосіб внутрішнього дренування жовчних шляхів //Шпитальна хірургія.-1998.-№1.-С51-55.

45. Слабий О.Б., Вайда Р.Й., Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Вайда А.Р. Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлюкс-холангіту при порівнянні різних способів холедоходуоденостомії. //Шпитальна хірургія.-1998.-№2.-С.23-28

46. Вайда А.Р. Анатомо-екпериментальне обґрунтування нового способу профілак­тики печінкової недостатності при лікуванні механічної жовтяниці. //Шпитальна хірургія.-1998.-№2.-С.32-36.

47. Слабий О.Б., Шульгай А.Г., Вайда А.Р., Вайда Р.Й., Герасимюк І.Є., Грабчак О.Г. Спосіб внутрішнього дренування жовчних проток. //Клін. хірургія.-1998.-№9-10.-С.8-20

48. Вайда А.Р., Вайда Р.Й., Дрижак В.І.Особливості гепатопотального кровотоку при обтураційному холестазі і його хірургічній корекції. //Шпитальна хірургія.-1998.-№4.-С.93-98.

49. Вайда Р.Й., Слабий О.Б., Вайда А.Р. Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г. Спосіб зов­ніш­нього дренування жовчовивідних шляхів //Клін. хірургія.-1996.-№9.-С.33-34.

50. Вайда Р.Й., Слабий О.Б., Вайда А.Р., Шульгай А.Г. Новий спосіб канюлювання загальної жовчної протоки в експерименті //Фізіол. журн.-1992.-Т.38.- №4.-С.94-97.