Наукові публікації Лекана Романа Йосиповича

1. Віддалені результати хірургічного лікування новонароджених із критичною коарктацією аорти. //Одеський медичний журнал. – 2018. – № 1 (165). – С. 62–66.

2. Р.Й. Лекан, В.П. Бузовський, І.Р.Лекан. Вибір тактики хірургічного лікування критичної коарктації аорти із супутніми інтракардіальними вадами у новонароджених// Вісник серцево-судинної хірургії, №4Б, 2018, с. 57-59

3. R.J.Lekan,V. P. Buzovskyi, I. E. Buriachenko, V. I. Bosenko, I. R. Lekan, O. V. Popsuiko, A. I. Tomak, O. V. Rudometkin Surgical treatment of newborns with coarctation of aorta and severe distal aortic arch hypoplasia by modified Amato method// Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(1): p.300-308

4. Лекан Р.Й.,В.М. Лазанюк //Современная диагностика и комплексная коррекция геморагических растройств у детей с врожденными пороками сердца.// Вісник серцево-судинної хірургії № 3, С. 60-64, 2016.

5. Досвід хірургічного лікування критичної коарктаціїї аорти у новонароджених// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №23, 2015 С.261-264.

6. Тарабрін О.О., Лекан Р.Й., Лазанюк В.М.// Проблема кровотечі у дітей із вродженими вадами серця в післяопераційному періоді// Біль, знеболення і інтенсивна терапія, Київ, №1,2015, С.43-48.

7. Мельниченко М.Г., Лекан Р.Й., Лосєв О.О. Щоденник практичних навикiв та оперативних втручань за фахом «Дитяча хiрургiя».//Одеса, 2013. – 16 с.

8. Лекан Р.Й. , Бузовський В.П., Босенко В.І, Пєнгріна І.О., Рудомьоткін О.В, Шевченко В.В., Буряченко, Лекан І.Р. //Одномоментна пластика дистальної дуги з усуненням коарктації аорти у новонароджених. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №21, 2013 С.250-253.

9. Лекан Р.Й. , Босенко В.І, Глянцев О.В., Рудомьоткін О.В, Попсуйко А.В., Лазанюк В.М., Баязітова М.Д., Златіна Н.В., Ковальський М.Л., Лекан І.Р. //Випадок успішного п’ятиетапного повного хірургічного лікування атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №21, 2013 С.246-250.

10. Лекан Р.Й. , Бузовський В.П., Босенко В.І, Рудомьоткін О.В, Попсуйко А.В., Глянцев О.В., В.М. Лазанюк, І.Є. Буряченко, Златіна Н.В., Ковальський М.Л., Міхова О.П., Лекан І.Р. //Результати повної корекції тетради Фалло у немовлят. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №20, 2012 С.307-311.

11. Лекан Р.Й. , Босенко В.І, Бузовський В.П., Рудомьоткін О.В, Глянцев О.В., Попсуйко А.В., Буряченко І.Є., Златіна Н.В., Ковальський М.Л., Лекан І.Р.// Перший досвід одноетапної повної корекції перериву дуги аорти з дефектом міжшлуночкової перегородки (клінічний випадок) // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №20, 2012 С.311-314.

12. Р.Й. Лекан, О.О. Лосєв, В.І. Босенко, В.П. Бузовський, О.В.Бєляков,О.В. Рудомьоткін, К.О. Лосєва, О.В. Глянцев, А.В.Попсуйко, І.Є. Буряченко, І.Р.Лекан// Корекція надклапанного стенозу аорти ускладненого інфекційним ендокардитом в умовах глибокої гіпотермії і зупинки кровообігу. // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 5 (127). – С. 43–46.

13. Лекан Р.Й., Лосєв О.О., Гудзь В.А., Баязітова М.Д., БосенкоВ.І., Лосєва К.О. Глянцев А.В., Шувалова Т.Ю., Пєнгріна І.О., Бузовський В. П.// Розвиток дитячої кардіохірургії в Одесі. // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 4 (126). – С. 35–37.

14. Лекан Р. Й., Варбанец С.В., Босенко В.І., Бузовський В.П., Рудомьоткін О.В., Попсуйко О.В., Буряченко І.О., ЗлатінаН.В., Ковальський М.Л.// Хіругічне лікування критичного надклапанного стенозу аорти, ускладненого інфекційним ендокардитом// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №19, 2011 С.279-282.

15. Лекан Р. Й., Варбанец С.В., Босенко В.И., Бузовський В.П., Рудометкин О.В., Попсуйко А.В., Пенгрина И.О., Лазанюк В.Н., Тимчишин Д.О. //Атипичная коррекция коарктации аорты с сопутствующей гипоплазией дуги у новорожденного (описание случая)// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №19, 2011 С.276-279.

16. Лекан Р. Й., Пєнгріна И.О., Варбанец С.В., Босенко В.И., Глянцев А.В., Баязітова М.Д., Попсуйко А.В. // Функція моностулкового клапану у віддаленому періоді після хірургічної корекції вроджених вад серця з обструкцією вихідного тракту правого шлуночка// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №18, 2010 С.372-376.

17. Лекан Р.И., Пенгрина И.О. ,Варбанец С.В., Босенко В.И., Баязітова М.Д. Глянцев А.В., Попсуйко А.В Отдаленные результаты коррекции врожденных пороков сердца с обструкцией выходного отдела правого желудочка // Таврический медико –биологический вестник научно-практический журнал Т. 13, №2 2010, С.208-210.

18. Лекан Р.И., Варбанец С.В., Босенко В.И., Пенгрина И.О., Глянцев А.В., Попсуйко А.В.// Опыт хирургического лечения коарктации аорты у новорождённых находящихся в критическом состоянии.// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №18, 2010, С.367-372.

19. Врождённые пороки сердца у детей : навч. посіб / [Лазоришинец В. В., Волосовец А. П., Кривопустов С. П. , Лосев А.А., Лекан Р.И., Лосева Е.А.]. – Одеса : «Друк», 2009.

20. Лекан Р. Й. Віддалені результати повної корекції атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки / Р. Й. Лекан, К. О. Лосєва // Інтегративна антропологія. – 2009. – № 2 (14). – С. 36–40.

21. Лекан Р. Й. Вплив паліативних операцій на формування легеневого артеріального русла і результати повної корекції атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки / Р. Й. Лекан // Одеський медичний журнал. – 2009. – № 6 (116). – С. 59–63.

22. Р.Й.Лекан,О.О.Лосєв,В.І.Босенко,В.М.Гриньов,С.В.Варбанець,О.В.Глянцев,І.О.Пєнгріна Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка моностулковим клапаном в хірургії вроджених вад серця // Досягнення біології та медицини, 2009, №1, 13, С.74-77.

23. 58. Лекан Р.Й. Повна корекція атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки тип А: розгляд підходів у реконструкції вихідного тракту правого шлуночка // Інтегративна антропологія, 2009, №1, 13, С.11-14.

24. Р.Й. Лекан. Випадок одноетапної радикальної корекції атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки і великою аортолегеневою колатеральною артерією // Одеський медичний журнал, 2009№2, 112, С.48-52.

25. В.М.Бешляга, Р.Й. Лекан. До питання про ехокардіографічну діагностику атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки // Одеський медичний журнал, 2008, №5, С 36-39.

26. Лекан Р.И. Використання протезних матеріалів на етапах хірургічної корекції АЛА-ДМШП // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №16, 2008, стр.258-263.

27. Лекан Р.И., Лосев А.А., Босенко В.И., Глянцев А.В., Гринев В.Н., Варбанец С.В., Мельник У.А., Пенгрина И.О., Дитковская А.А. Сохранение аннулопапилярной непрерывности при протезировании митрального клапана // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №16, 2008, стр.255-258.

28. Лекан Р.И., Bugge M., Beilboul A., Лосев А.А., Босенко В.И., Глянцев А.В., Гринев В.Н., Варбанец С.В., Мельник У.А., Пенгрина И.О., Дитковская А.А. Коронарное шунтирование: с экстракорпоральным кровообращением или без? Опыт первых 100 операций // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №16, 2008, стр.252-255.

29. В.П.Захарова, Р.И. Лекан, Е.В.Руденко, О.Х. Каримов. Морфологические особенности легочной ткани при врожденных пороках сердца с дефицитным кровотоком в легочной артерии // Патологія, том 4, №3, 2007, С. 23-27.

30. М.Ф.Зіньковський, Р.Й.Лекан, О.М. Довгань Випадок хірургічної корекції атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки та аортальними колатералями трансстернальним доступом // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №15, 2007, С 112-115.

31. Zinkovsky M., Lekan R., Dovgan A. Management of pulmonary atresia with ventricular septal defect. Кardiochirurgia i Toracochirurgia Polska, 2007, 4, suplement 1, S49. II, Polsko-Ukrainski kongres Kardiochirurgiczny, 28- 30.06.2007, Lublin, Polska

32. В.П.Захарова, Р.И. Лекан, R.M. Bohle, М.Ф. Зиньковский, В.В. Лазоришинец, И.Н. Емец, Е.В.Руденко. Атрезия легочной артерии: морфологические особенности сегментов легких, лишенных больших аорто-легочных коллатеральных артерий // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №15, 2007, С 105-108.

33. М.Ф.Зіньковський, Р.Й.Лекан. Атрезія легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки. Огляд.// Серце і судини, №3, 2007, С 99-105.

34. М.Ф.Зиньковский, Р.И.Лекан, А.М. Довгань. Одномоментное формирование неолегочного артериального русла срединным доступом как этап хирургической коррекции атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки и большими аорто-легочными коллатеральными артериями. // Серце і судини, №4, 2007, С 33-38.

35. Р.Й.Лекан. Результати уніфокалізації аортолегеневих артерій при атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №14, 2006, С 136-139.

36. В.М.Бешляга, Р.И.Лекан, В.В.Лазоришинець. Эхокардиография в диагностике атрезии легочной артерии с ДМЖП у новорожденных и грудных детей. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №14, 2006, С 263-266.

37. М.Ф.Зіньковський, Р.Й.Лекан, С.Е.Дикуха. Досвід хірургічної корекції атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки та великими аортолегеневими колатеральними артеріями.// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №13, 2005, С 224-227.

38. М.Ф.Зиньковский, А.М. Довгань, С.Е.Дыкуха, Р.И.Лекан. Этапное лечение атрезии легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки и большими аорто-легочными коллатералями. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №13, 2005, С 25-26.

39. Р.Й.Лекан, М.Ф.Зіньковський С.Е.Дикуха Джерела кровопостачання та ступінь гіпоплазії легеневоартеріального басейну при атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки. // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №12, 2004, С 299-302.

40. Р.Й.Лекан, В.І.Босенко, А.А.Лосєв, Н.В.Сиволап, Ю.О. Колотілкін. Досвід хірургічного лікування атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки у новонароджених. // Хірургія дитячого віку, №3, 2004, С 123-125.

41. М.Ф.Зиньковский, В.В.Лазоришинець, Р.И.Лекан, А.Г.Горячев, А.М Довгань, Воробьева Н.В. Реоперации после коррекции сложных врожденных пороков сердца с внесердечными кондуитами // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №11, 2003, С 134-137.

42. Лекан Р.Й, Лосев О.О., Босенко В.І., Кваша О.І. Зворотність 100% легеневої гіпертензії після корекції дефекту аортолегеневої перегородки // Одеський медичний журнал №3, 2003, стр.106-107.

43. Зиньковский М.Ф., Горячев А.Г., Лазоришинец В.В., Лекан Р.Й.,Храпунов В.Н., Довгань А.М., Витовский Р.М. Применение кондуитов для реконструкции выводного тракта правого желудочка в хирургии врожденных пороков сердца // Одеський медичний журнал, №4, 2003

44. Лекан Р.Й., Григорьєв Е.О., Лосев О.О., Босенко В.І., Пєнгріна І.О., Антонюк В.В., Павленко С.В. Особливості хірургічної корекції ціанотичних вроджених вад серця, поєднаних із великою арахноїдальною кістою головного мозку // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №11, 2003, С 153-156.

45. М.Ф.Зиньковський, Лекан Р.Й, В.В.Лазоришинець, А.Г.Горячев, Храпунов В.Н. Использование кондуита при радикальной коррекции тетрады Фалло // Український кардіологічний журнал 2002, №1, стр.69-72.

46. Патент “Спосіб хірургічної корекції вроджених вад серця з важкою гіпоксемією, поєднаних із великою кістою головного мозгу”. Лекан Р.И., Лосев А.А., Григор’єв, №50095А, 15.10.2002р.

47. М.Ф.Зиньковский, Р.И.Лекан, А.Г.Горячев, В.Н. Храпунов,А.М Довгань,В.Г.Конов // Материал и конструкции кондуитов в хирургии врожденных пороков сердца // Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №9,2001 .

48. М.Ф.Зиньковский, В.В.Лазоришинець, Р.И.Лекан, А.Г.Горячев, А.М Довгань, И.Г.Яковенко. Хирургическое лечение двойного отхождения сосудов от левого желудочка со стенозом легочной артерии с использованием гомографта// Щорічник наукових праць Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ, №9,2001.

49. Применение кондуита при хирургическом лечении корригированной транспозиции магистральных сосудов // Клінічна хірургія, 2001,№6, стр.44-47.

50. М.Ф.Зиньковский, С.Е.Дыкуха, В.Г.Конов, А.Г.Горячев, Р.И.Лекан. Хирургическая коррекция гипоплазии центральных легочных артерий у больных с атрезией легочной артерии и дефектом межжелудочковой перегородки // »Журнал АМН України».-2001.- т.7, № 4.-С. 763-772;

51. М.Ф.Зиньковский, А.Г.Горячев, Р.М.Витовский, Р.И.Лекан, А.М.Довгань, В.Н.Храпунов

52. Лекан Р.Й. В.В.Лазоришинець, В.Б.Демянчук Аутоартеріальне обхідне шунтування з використанням лівої підключичної артерії під час резекції коарктації аорти у дитини грудного віку” // Український кардіологічний журнал №1,2001 С.78-79.

53. ЛазоришинецьВ.В., Тодуров Б.М, Книшов Г.В., Бешляга В.М., Лекан Р.И. Попов В.В Оцінка ступеню порушень гемодинаміки і визначення показань до оперативного лікування хворих з дискретним субаортальним стенозом визначеним по данним ехокардіографії.// Український кардіологічний журнал №3,2000, стр. 61-65

54. ЛазоришинецьВ. В., Глагола М.Д., Дем’янчук В.Б., Лекан Р.И. Радикальна корекція тетради Фалло з множинними дефектами міжшлуночкової перегородки // Український кардіологічний журнал №3,1999

55. ЛазоришинецьВ, В. Глагола М.Д., Дем’янчук В.Б., Лекан Р.И. .Радикальна корекція тетради Фало при синдромі відсутності клапана стовбура легеневої артерії // Український кардіологічний журнал №1,1999 стр.85-86

56. Р.Й.Лекан, М.Ф.Зиньковский, В.В.Лазоришинець Діагностика і особливості коррекції тетради Фалло при аномальному розгалужені коронарних артерій //Шоста наукова конференція Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ,1998.

57. В.В.Лазоришинець, Р.Й.Лекан Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при радикальній коррекції складних вроджених вад серця //Шоста наукова конференція Ассоціації серцево-судинних хірургів України, Київ,1998

58. В.В.Лазоришинець, В.Б.Демянчук, Р.Й.Лекан Радикальна коррекція тетради Фалло із збереженням клапану легеневої артерії // Грудна і серцево-судинна хірургія, Москва,1997, №5, с.73

59. В.В.Лазоришинець, М.Д.Глагола Р.Й.Лекан Аномалія Ебштейна. Огляд. //Український кардіологічний журнал. Київ, 1996, №4,с.71-77.

60. М.Ф.Зіньковский, Р.Й.Лекан Результати двохетапної хірургічної корекції дефекта міжшлуночкової перегородки після операції звуження легеневої артерії // Грудна хірургія, Москва,1989.№3,с.14-18

61. Р.Й.Лекан, І.М.Ємець. Радикальна корекція дефекта міжшлуночкової перегородки після операції звуження легеневої артерії // Всесоюзна конференція молодих вчених “Актуальні проблеми профілактики і лікування серцево-судинних захворювань”: тези доп.,1986, Москва,с.53