Лекан Роман Йосипович

Закінчив Львівський державний медичний інститут у 1980 році. 1980 по 1981 рр інтернатура по дитячій хірургії Львівська обласна дитяча клінічна лікарня

З 1982 по 2001 рр. працював лікарем хірургом, потім молодшим і старшим науковим співробітником відділу ВВС у дітей раннього віку Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова.

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему :"Хірургічне лікування дефекта міжшлуночкової перегородки після операції звуження легеневої артерії".

Запрошений губернатором у 2001 році в Одесу в обласну дитячу клінічну лікарню для створення кардіохірургії, в 2002 році був створений відділ серцево-судинної хірургії де назначений завідуючим та обраний асистентом кафедри дитячої хірургії Одеського Державного Медичного Університету.

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

В 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: "Хірургічне лікування атрезії легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки".

В 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Серед пріоритетних напрямків наукових інтересів слід виділити розроблену корекцію дистальної гіпоплазії дуги аорти з коарктацією у новонароджених, етапне з радикальною корекцією атрезії легеневої артерії та дефектом міжшлуночкової перегородки, виконанння операцій із штучним кровообігом як при вроджених вадах серця тетрада Фалло, повна і неповна атріовентрикулярна комунікація, частковий і тотальний дренаж легевих вен, транспозиція магістральних судин, загальний шлуночок (операція Глена, Фонтена) так і набутих протезування, пластика клапанів серця, операції артокоронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, інфекційного ендокардиту, пухлин серця, гострої тромбоемболії легеневих артерій, аневризми висхідної аорти. Має значний досвід при redo operation, як при вроджених вадах серця так і набутих (протезування клапану легеневої артерії, репротезування клапанів серця).

Є автором 5 патентів на корисну модель. Опубліковано 89 наукових праць, є співавтором монографій: "Вроджені вади серця у дітей (2009 р.), Дитяча хірургія (2016 р.).

Є дійсним членом Асоціації серцево-судинних хірургів України і Європейської Асоціації кардіо-торакальних хірургів.