На кафедрі функціонує науковий студентський гурток. Вітчизняні та іноземні студенти приймають участь в клінічному розборі пацієнтів, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських иа а міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Доцент Вайда А.Р. із студентами-гуртківцями (2016 рік)

Протягом поточного року плідно працювали за програмою «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» як частина НДР ”Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності” під керівництвом проф. Венгера І.К. студенти:

Зварич Роман (4 курс, тема роботи - Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії)

Абрамчук Валерій (4 курс, тема роботи -Недиференційована дисплазія сполучної тканинини у розвитку варикозної хвороби нижніх кінцівок)

та під керівництвом проф. Костіва С.Я.:

Полінкевич Сергій (4 к урс, тема роботи - Попередження розвитку післяопераційного венозного тромбозу)

Засідання студентського наукового гуртка проводить асистент Романюк Т.В. (2016 рік)