Студентський науковий гурток

На кафедрі функціонує науковий студентський гурток. Вітчизняні та іноземні студенти приймають участь в клінічному розборі пацієнтів, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських иа а міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Доцент Вайда А.Р. із студентами-гуртківцями