На кафедрі хірургії №2 студенти іноземного, медичного та стоматологічного факультетів відвідують студентський науковий гурток. Щорічно результати наукових досліджень студенти-гуртківці доповідають на міжвузівських та а міжнародних студентських конференціях, подаються наукові дослідження на конкурс наукових студентських робіт.

Ряд студентів працюють у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Працівниками кафедри хірургії № 2 проводяться засідання наукового гуртка. За кожним викладачем кафедри закріплена відповідна тематика занять зі студентами. Наукові дослідження гуртківцями під керівництвом викладачів кафедри виконуються на базі хірургічних відділень Тернопільської університетської лікарні. Вітчизняні та іноземні студенти приймають участь в клінічному розборі пацієнтів, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських та а міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Доцент Вайда А.Р. із студентами-гуртківцями (2019 рік)

Засідання студентського наукового гуртка проводить асистент Романюк Т.В. (2016 рік)

Поглиблено звертається увага на нові методи діагностики та лікування хірургічних захворювань.

Студенти-гуртківці на засіданнях мають можливість ознайомитися з методиками клінічного обстеження пацієнтів із хірургічною патологією, принципами інструменталь-лабораторної діагностики планових та ургентних хірургічних захворювань, основними підходами до консервативного та хірургічного лікування; брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми хіргії; застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Основними темами засідань студентського наукового гуртка є: новітні технології діагностики в ендоскопії, хірургічна тактика в лікуванні облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, сучасні малоінвазивні методи лікування в хірургічній практиці, діагностика та лікування судинної патології нижніх кінцівок, сучасні підходи до профілактики та лікування венозних тромбозів, сучасні методи діагностики та лікування ендокринних хірургічних патологій, сучасні підходи до діагностики та лікування гострої артеріальної недостатності

Протягом поточного року працювали за програмою «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» як частини НДР ”Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності” студенти:

- Зварич Роман (6 курс, тема роботи - Профілактика системно-запальних та реперфузійних ускладнень при реконструкції аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії)

- Абрамчук Валерій (6 курс, тема роботи - Недиференційована дисплазія сполучної тканинини у розвитку варикозної хвороби нижніх кінцівок)

та під керівництвом проф. Костіва С.Я.:

- Дуць О.С. (2 курс, стоматологічний факультет, тема роботи - Попередження розвитку післяопераційного венозного тромбозу)

З березня 2020 року по даний час у зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19 кафедральний гурток проводиться дистанційно через мережу Internet за допомогою телеконференцій.