Кафедра хірургії №2

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

вулиця Клінічна 1, м. Тернопіль, Тернопільська університетська лікарня

Електронна пошта (e-mail) : surgery_2@tdmu.edu.ua

Тел. : (0352) 273363

Місце знаходження