Інститут кураторів

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.
Інститут кураторів в цьому відношенні - основа виховної роботи працівників кафедри зі студентами університету.

Протягом року, один раз на два тижні проводяться години взаємоінформації зі студентами прикріплених груп, де заслуховуються звіти старост про успішність та дисципліну в групах, доводяться до студентів рішення ректорату, вченої ради і деканату. Проводяться тематичні виховні години, зокрема бесіди на суспільно важливі теми.
Куратори зі студентами проводять різноманітні кулькурні заходи, організовують культпоходи в театри та музеї

ĉ
Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії,
19 вер. 2016 р., 23:29
ĉ
Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії,
19 вер. 2016 р., 23:28
ĉ
Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії,
19 вер. 2016 р., 23:29
Comments