Боднар Петро Ярославович

Освіта: 

    вища, закінчив у 2006 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, спеціальність 7.110.101 Лікувальна справа,  Лікар-лікувальник.

       Наукова діяльність:

  в 2011 захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія» 14.01.03. Тема: «Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії».

З 2011 р.- асистент кафедри хірургії  Тернопільської державної медичної академії  ім. І.Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

основний напрямок роботи - вивчення нових методів профілактики ускладнень та їх лікування при хірургічному втручанні на магістральних судинах..

Наукові публікації:

 співавтор 31 статей, 2 патентів на корисну модель, 1 посібника, 1 атласа.
Comments