Грубар Юрій Омелянович


Грубар Юрій Омелянович в в 1983 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оперативне лікування переломів шийки стегна динамічною імплантованою спицевою системою Коптюха».

З 2000 року працює асистентом кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Тернопільського державного медичного університету. З червня 2014 року доцент кафедри загальної та малоінвазивної хірургії. Автор та співавтор 80 наукових робіт, з них 8 патентів, 1 рацпропозиції, співавтор «Практикуму з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів)». Голова обласного товариства «Асоціації ортопедів-травматологів України», керівник центру ендопротезування та новітніх ортопедо-травматологічних технологій комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня».

За останні роки у центрі впроваджено понад 40 нових типів оперативних втручань при переломах кісток та їх наслідків.

Коло наукових інтересів: блокуючий інтрамедулярний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток; металоостеосинтез внутрішньо- та біля суглобових переломів з використанням найсучасніших фіксаторів та навігаційних систем; металоостеосинтез неускладнених переломів хребта; остеосинтез при переломах кісток тазу; цементне та безцементне ендопротезування кульшового та колінного суглобів при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів; ендопротезування кульшового суглоба у пацієнтів похилого та старечого віку при переломах шийки стегна; артоскопічне лікування колінного суглоба.
Comments