Монографії, патенти

Співробітниками кафедри видані монографії:

О. Л. Ковальчук 
«Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки» 
Укрмедкнига, 2014р.Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, С.Я. Костів
"Хірургія поєднаних і множинних атеросклеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-стегнового сегмента" Укрмедкнига, 2005