Кафедра


Кафедра хірургії №2 була створена 1 червня 2016 року. Базою кафедри є відділення судинної хірургії та відділення малоінвазивної хірургії КЗТОР "Тернопільська університетська лікарня". У складі кафедри працює професор,  доктор медичних наук, 2 доценти, 4 асистенти, 1 старший лаборант.  


На кафедрі ведеться викладання студентам IV, V, VI курсів факультету іноземних студентів та студентам ІІІ і
IV курсу стоматологічного факультету  з дисциплін "хірургія", "малоінвазивна хірургія".